Grijanje na briket? Šta je zapravo briket?


Ogrijev je jedan od najbitnijih energenata i svake zime značajan dio kućnog budžeta ode na grijanje. Ukoliko niste priključeni na gradski toplovod, svake godine se pitate na šta se grijati ove zime? Grijati se mora, a u moru raznih energenata drva, uglja, peleta, struje, plina pojavljuje se i briket koji ćemo vam u nastavku teksta detaljnije prezentovati.

Briket je čvrst energent biljnog porijekla. Briket se može praviti od raznih biljnih ostataka i otpada biljnog porekla. Pa tako za proizvodnju briketa može poslužiti: žitna slama, seno, detelina, trska, sojina slama, kukuruzovina, drveni piljci, piljevina… Proces proizvodnje se sastoji od usitnjavanja sirovine a zatim njenog kompresovanja pod visokim pritiskom kako bi se dobio kompaktan briket koji po izgledu podsjeća na ogrijevno drvo. Jedan kubik briketa menja 3-4 kubika ogrijevnog drveta.

Ljudi često mješaju briket i pelet…U principu proizvode se od biljnih ostataka i imaju dosta sličnosti, ali u poredjenju ova dva energenta veliku prednost ima briket. Briket je veći i kompaktniji, dok je pelet sitan. Zamislite recimo da uzmete kubni metar bukve i da se grijejete na njega, a sada zamislite da kupite isti taj kubik bukve i da od njega napravite čačkalice. Grijejanjem na cepanice od bukve će vas zagrijejati dobro i to će trajati dugo dok će kubni metar čačkalica od bukve jako brzo izgoreti. Iako će oni imati istu energetsku vrijednost, čačkalice će jednostavno prebrzo izgoreti. Ista je situacija sa briketom i peletom, briket neuporedivo ravnomernije i u dužem vremenskom periodu oslobadja energiju za razliku od peleta koji jednostavno brzo izgori. Druga velika prednost briketa u odnosu na pelet je što vam ne treba specijalizovana peć za sagorevanje. Briket ćete moći da sagorijevate u bilo kojoj peći ili kotlu na čvrsta goriva. 

Briket je prije svega alternativa za čvrsta goriva poput drva ili uglja. Svi oni koji imaju neku peć ili kotao u kojima mogu da se segorijeva neki od ova dva energenta imaju sve što je potrebno za grijejanje na briket. dakle briket ne zahtjeva nikakvu specijalnu peć niti kotao, može se koristiti bilo koja peć na čvrsto gorivo. Ukoliko poredimo kalorijku vrijednost briketa sa ostalim čvrstim gorivima briket ima veću kalorijsku vrednost od najkvalitetnijeg uglja. Ono što je takodje jako bitno napomenuti je da je briket po dimenzijama manji a sabijeniji i kalorijski vrijedniji od drveta i uglja, pa vam je potrebno manje prostora za skladištenje.

Što se tiče energetske vrednosti kada se poredi sa drvetom i ugljem, jedna tona briketa otpriike menja 3-4 kubika suhog drveta ili 1100kg sušenih vreoca (vrsta uglja). 

Briket takodje ima i niz drugih prednosti u odnosu na druga čvrsta goriva kao na primer odsustvo štetnih gasova prilikom sagorijevanja (neuporedivo menje nego recimo prilikom sagorijevanja uglja oko 100x manje), zatim mala količina lebdećeg praha što ga čini pogodnim za sagorijevanje u kaminima na primer, nema potrebe da se siječe i cijepa poput drva dovoljno je uneti džak sa briketima u skladište, zatim mala količina otpada (briket je jako kompaktan pa će ostati jako malo izdrobljenog materijala), briket se pravi od otpadnih materijala što znači da je to zapravo eko gorivo pa njegovom upotrebom podstičete zaštitu životne sredine.

Iz priloženog se vidi da je briket jedan jako zanimljiv energent koji će u budućnosti biti sve zastupljeniji. Treba ozbiljno uzeti u razmatranje ovaj energent prilikom nabavke ogrijeva za sljedeću zimu.

ZAŠTO JE BRIKET DOBAR IZBOR ZA HLADNE DANE?????????
Piljevina koja u našoj kompaniji ostaje poslije obrade drveta, koristimo za proizvodinju briketa - najkvalitetniji ekološki energent. Briket kao ogrijev u zagrijevanju prostorija dobija svakim danom sve veći značaj. Naš briket se proizvodi od drveta hrast, jela/smreka i presuje se mehaničkom presom bez dodataka i kao takav sa pravom nosi naziv: EKO BRIKET. Idealan za sve vrte kamina, peći, kotlova za grijanje. Briket je pakovan u čvrste vreće od cc 15 do 17 kg. Za sve informacije kontaktirajte nas  na broj 00387 63 399 603 ili putem emaila info@janj.ba

Izvori: bio-dizel.rs

janj.ba