Tradicija
sazdana od ljubavi

Prošlog vijeka, ljeta 1901. u Donjem Vakufu bi osnovana tvornica za preradu drva FELDBAUER. To osnovaše ljudi koji su znali vrijednost ljubavi stanovnika Vakufa prema drvetu. Tu su radili naši pradjedovi, djedovi, očevi, tu su svu svoju ljubav prema drvetu, kojim su okruženi vijekovima, pretvarali u proizvode. Mi smo potomci tih ljudi, mi smo baštinici tradicije koja se utka u naše gene i sada sama bez našeg privoljavanja odiše ljubavlju prema drvetu.

Majstorstvo
tkano
iskustvom

Majstorstvo
tkano iskustvom

Između tradicije i plemenita drveta Dinarida stoje gorostasi koji konačno daju smisao prethodnom iskustvu i materijalu. Majstorstvo se ne može kupiti, ono je dio dugogodišnje ljubavi baš kao i pravo prijateljstvo, ili jeste ili nije. Generacije ljudi koji su se bavili oplemenjivanjem drveta su ostavili generaciju iza sebe koja sada može udahnuti u proizvod samo ono što pravi majstor može. Ponosimo se mogućnostima naših majstora, ponosni smo na naše majstorstvo.

Plemenitost
drva
Dinarida

Plemenitost
drva Dinarida

Okupano morem Jadrana, propuhano vjetrom Panonije, Dinarsko drvo svojom plemenitošću daje onaj potrebni dio melodije bez koje bi harmonija zvuka i pokret plesa bio nepotpun. Naše majstorstvo i tradicija dobijaju svoj puni smisao obrađujući plemenito drvo Dinarida. Divna svojstva, osobena kakvoća, baš kao što i ljudi na ovim podnebljima imaju svoj specifičan karakter drvo Dinarida je neponovljivo, a mi svojim majstorstvom dajemo posebnu vrijednost ovim plemenitim velikašima.